Hot spots

Dit is een pijnlijke en oppervlakkige huidontsteking. Deze verschijnt plots voornamelijk ter hoogte van de nek, oorbasis of de achterhand. Deze huidontsteking wordt vaak veroorzaakt door een plaatselijke irritatie en heftige jeuk waardoor de hond zich zo erg gaat krabben of bijten dat de huid gaat ontsteken. De symptomen van een hot spot uiten zich vooral in een glanzende rood tot geel gekleurd letsel.